تبلیغات
پزشکی مهر 89 مشهد - بایگانی جزوات ترم 2
 
 
پیغام مدیر :
رعایت موارد ذکر شده در صفحه منشور قوانین وبلاگ از جانب شما بازدیدکننده گرامی، مایه مسرت خواهد بود،
 
 

به نام خدا

جزوه‌های ترم 2 پزشکی :

 * آناتومی اندام
# دریافت جزوه آناتومی اندام فوقانی ، دکتر قاسم سازگار (کامل؛ 10 جلسه) (با مشارکت گروه جزوه‌نویسی پزشکی بهمن 89 و پزشکی مهر 92)
## دریافت جزوه آناتومی اندام تحتانی ، دکتر قاسم سازگار (کامل؛ 12 جلسه) (با مشارکت گروه جزوه‌نویسی پزشکی بهمن 89 و پزشکی مهر 92)

* بافت‌شناسی


* بیوشیمی 2