تبلیغاتصفحه دریافت اسلایدها


در این قسمت می توانید اسلایدهای ارائه شده توسّط استادان محترم را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید:

مباحث فیزیوپاتولوژی :


کورس چهارم : قلب


آناتومی (Anatomy)

** دکتر بیگدلو
دانلود اسلاید های مبحث "آناتومی و فیزیولوژی قلب"

 

فیزیوپاتولوژی (Physiopathology):

 دانلود اسلاید دکتر دهقان مبحث "AMI"

دانلود اسلاید دکتر سررشته دار مبحث " بیماری های پریکارد و میوکاردیت "

دانلود اسلاید دکتر قادری مبحث " کورپولمونر "

دانلود اسلاید دکتر طیبی مبحث "ECG و برادی آریتمی"

دانلود اسلاید دکتر وکیلیان مبحث " نارسایی قلبی و هایپرتانسیون پولمونر "

دانلود اسلاید دکتر خامنه مبحث " آندوکاردیت "

دانلود اسلاید دکتر فال سلیمان مبحث "آنژین ناپایدار"

دانلود اسلاید دکتر رفیقدوست مبحث "هایپرتانسیون"

دانلود اسلاید دکتر پورزند مبحث " نارسایی دریچه آئورت "

دانلود اسلاید دکتر قلوبی مبحث "بیماری های شرائین و وریدها"

دانلود اسلاید دکتر دانش مبحث " پاراکلینیک "

دانلود اسلاید دکتر پورزند مبحث " تنگی میترال "

دانلود اسلاید دکتر چمنیان مبحث " بیماری های مادرزادی قلب "

 

فارماکولوژی (pharmacology):

دانلود اسلاید دکتر موسوی مبحث " داروهای آنتی لیپید "
دانلود اسلاید دکتر موسوی مبحث " داروهای آنتی آریتمی "
دانلود اسلاید دکتر بروشکی مبحث "داروهای گلیکوزیدی و دیورتیکها"

کورس سوم : ریه

سمیولوژی نظری (Theoretic Semiology) :


             ** دکتر رضایی طلب
              دانلود اسلایدهای مبحث "سمیولوژی نظری ریه"

فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :

             ** دکتر غفرانیها
              دانلود اسلایدهای مبحث "فیزیولوژی دستگاه تنفس"

             ** دکتر رضایی طلب
             دانلود اسلایدهای مبحث "آسم برونشیال"

             ** دکتر اثنی عشری
             دانلود اسلایدهای مبحث "COPD"

             ** دکتر لاری
             دانلود اسلایدهای مبحث "برونشکتازی و آبسه ریه"
              
             ** دکتر عطاران
             دانلود اسلایدهای مبحث "پنومونی"

             ** دکتر غفرانیها
             دانلود اسلایدهای مبحث "تظاهرات ریوی بیماریهای سیستمیک"

             ** دکتر رضایی طلب
              دانلود اسلایدهای مبحث "بیماریهای مدیاستن"
              دانلود اسلایدهای مبحث "ترومبوآمبولی ریه"

             ** دکتر غفرانیها
              دانلود اسلایدهای مبحث "هیپرتانسیون اولیه ریوی"

             ** دکتر امینی


فارماکولوژی (Pharmacology) :

             ** دکتر دولتی
             دانلود اسلایدهای مباحث "داروهای بیهوش کننده و بی حس کننده های موضعی و شل کننده های عضلانی" (به صورت فایل PDF)

             ** دکتر موسوی
             دانلود اسلایدهای مبحث "داروهای ضد سل و ضد قارچ"

             ** دکتر بروشکی
             دانلود اسلایدهای مبحث "داروهای ضد آسم، ضد سرفه، خلط آور، موکولیتیک و ضد احتقان"

             ** دکتر موسوی
             دانلود اسلایدهای مبحث "داروهای ضد ویروس و آنتی سپتیکها"


کورس دوم : کلیه

 سمیولوژی نظری (Theoretic Semiology) :

** دکتر حامی
دریافت اسلاید مبحث «سمیولوژی کلیه» (لینک کمکی)

 فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر حسن‌زمانی
دریافت اسلاید مبحث «نارسایی حاد کلیه» (لینک کمکی)

** دکتر ناظمیان
دریافت اسلاید مبحث «بیماری مزمن کلیه» (لینک کمکی)
** دکتر ممدوحی
دانلود اسلایدهای مبحث "نفریت انترستیشیال"
** دکتر حامی
دانلود اسلایدهای مبحث "پرفشاری خون اولیه و کلیوی"
** دکتر مجاهدی
دانلود اسلایدهای مبحث "آب و الکترولیتها و کلیه"
** دکتر ممدوحی
دانلود اسلایدهای مبحث "عفونتهای ادراری"
** دکتر بهرامی
دانلود اسلایدهای مبحث "سنگهای ادراری"
دانلود مقاله توصیه شده توسط استاد


 فارماکولوژی (Pharmacology) :
** دکتر رخشنده
دریافت اسلاید مبحث «آنتی‌بیوتیک‌ها» (لینک کمکی)
دانلود اسلایدهای مبحث "سفالوسپورینها"
دانلود اسلایدهای مبحث "فلوروکینولونها"


دوره اول : گوارش

هفته اول : مری
* آناتومی بالینی :

** دکتر قاسم سازگار
دریافت اسلاید مبحث «آناتومی بالینی مری و معده» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «آناتومی بالینی روده‌ها» (لینک کمکی)

* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر علی بهاری
دریافت اسلاید مبحث «فیزیوپاتولوژی بیماری‌های مری» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «مری بارت» (لینک کمکی)

** دکتر عباس اسماعیل‌زاده
دریافت اسلاید مبحث «فیزیوپاتولوژی مری (دیسفاژی 1)» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «فیزیوپاتولوژی مری (دیسفاژی 2)» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «فیزیوپاتولوژی مری (تورمورهای مری)» (لینک کمکی)

* نشانه‌شناسی عملی (Practical Semiology) :
** دکتر مهری یاوری
دریافت اسلاید مبحث «مهارت‌های ارتباطی» (لینک کمکی)


هفته دوم : معده
* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر کامبیز اخوان رضایت
دریافت اسلاید مبحث «نشانه‌شناسی بیماری‌های معده» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «بیماری زخم معده (Peptic Ulcer Disease)» (لینک کمکی)

** دکتر علی مختاری‌فر
دریافت اسلاید مبحث «گاستریت» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «سرطان معده (Gastric Cancer)» (لینک کمکی)

هفته سوم : روده باریک

* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر آزیتا گنجی
دریافت اسلاید مبحث «نشانه‌شناسی و فیزیوپاتولوژی روده باریک» (دو جلسه) (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «فیزیوپاتولوژی روده باریک (ادامه)» (لینک کمکی)

** دکتر محمود فرهودی
-

هفته چهارم : روده بزرگ

* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر هومن مسنن مظفری
-

** دکتر محمدرضا شیخیان
-

هفته پنجم : کبد و مجاری صفراوی

* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر سید موسی‌الرضا حسینی
-

** دکتر حسن وثوقی‌نیا
-

** دکتر محمدرضا فرزانه‌فر
-
هفته ششم : پانکراس برون‌ریز
* فیزیوپاتولوژی (Physiopathology) :
** دکتر میترا احدی
-
* پزشکی اورژانس (Emergency Medicine) :
** دکتر الهام پیش‌بین
دریافت اسلاید مبحث «مدیریت پایه راه هوایی» (لینک کمکی)

** دکتر مرتضی طالبی دلوئی
دریافت اسلاید مبحث «مدیریت پیشرفته راه هوایی» (لینک کمکی)

** دکتر احسان بلوردی
دریافت اسلاید مبحث «اصول بی‌حرکت سازی» (لینک کمکی)


* پاتولوژی (Pathology) :
** دکتر سکینه عموئیان
-

** دکتر بهرام معمار
دریافت اسلاید مبحث «کبد و مجاری صفراوی» ، بخش 1 (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «کبد و مجاری صفراوی» ، بخش 2 (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «کبد و مجاری صفراوی» ، بخش 3 (لینک کمکی)

** دکتر نیما محمدیان روشن
-

* فارماکولوژی (Pharmacology) :

** دکتر محمدطاهر بروشَکی
دریافت اسلاید مبحث «مقدمه‌ای بر سیستم عصبی خودکار و NANC» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «داروهای مؤثر بر سیستم پاراسمپاتیک» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش (بخش فوقانی)» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «داروهای مؤثر بر سیستم سمپاتیک» (لینک کمکی)
دریافت اسلاید مبحث «داروهای مؤثر بر بخش تحتانی دستگاه گوارش (داروهای آنتی‌اسپاسمودیک، ضد اسهال، ضد یبوست و اختلالات التهابی روده‌ها)» (لینک کمکی)

** دکتر سید هادی موسوی
دریافت اسلاید مبحث «داروهای ضد انگل (ضد پروتوزوآ و ضد کرم)» (لینک کمکی)
مباحث ترم 5 :

* انگل‌شناسی (عملی) :
دریافت اسلاید مرور مباحث انگل‌شناسی عملی (لینک کمکی)


* ایمنی‌شناسی :

** دکتر سید عبدالرحیم رضایی :

دریافت اسلاید مبحث «کمپلمان»
دریافت اسلاید مبحث «MHC»
دریافت اسلاید مبحث «Cell Mediated Immunity»
دریافت اسلاید مبحث «سایتوکاین‌ها»

** دکتر علی اکبر بهرامی :
دریافت اسلاید مبحث «واکسیناسیون»


* آسیب‌شناسی (نظری) :
** دکتر سید عباس طباطبایی یزدی :
دریافت اسلاید مبحث «التهاب»

** دکتر نیما محمدیان روشن :
دریافت اسلاید مبحث «ترمیم»

** دکتر ناصر طیبی میبدی :
دریافت اسلاید مبحث «نئوپلازی»

دریافت تصاویر منتخب مباحث «نئوپلازی» و «بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای» از کتاب «Pathologic Basis of Diseases; 8th E» (شامل جدول‌ها و تصاویر شماتیک و حقیقی) :
دریافت تصاویر منتخب مباحث «نئوپلازی» و «بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای» - بخش 1
دریافت تصاویر منتخب مباحث «نئوپلازی» و «بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای» - بخش 2
دریافت تصاویر منتخب مباحث «نئوپلازی» و «بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای» - بخش 3
دریافت تصاویر منتخب مباحث «نئوپلازی» و «بیماری‌های محیطی و تغذیه‌ای» - بخش 4

* آسیب‌شناسی (عملی) :
** دکتر امیرحسین جعفریان :
دریافت اسلاید مرور مباحث آسیب‌شناسی عملی (دکتر امیرحسین جعفریان)
(لینک کمکی)


مباحث ترم 2 :

* بافت شناسی :
** دکتر هنگامه رضوی :
دریافت اسلاید «مقدمه و سیتولوژی»
دریافت اسلاید «بافت پوششی»
دریافت اسلاید «بافت همبند و بافت غضروفی»
دریافت اسلاید «بافت استخوانی»
دریافت اسلاید «بافت عضلانی»
دریافت دیگر اسلایدهای استاد رضوی : پس از تدریس!!!

* بیوشیمی 2 :
** دکتر محمّد سوختانلو :
دریافت اسلاید «DNA و ساختار آن»
دریافت اسلاید «همانندسازی DNA»
دریافت اسلاید «ترجمه (Translation)
»
دریافت اسلاید «نسخه برداری (Trancription)»
دریافت دیگر اسلایدهای استاد سوختانلو : پس از تدریس!!!

[ [cb:post_create_date] ]  [ [cb:post_create_time] ]  [ [cb:post_author_name] ]

[ [cb:post_comment_text] ([cb:post_comment_count]) ]