تبلیغات
http://s1.picofile.com/file/7943999030/1163923.jpg     http://s4.picofile.com/file/7943999137/mums89_typo.png   http://s2.picofile.com/file/7944000321/497983.jpgدوره فیزیوپاتولوژی ۲رنگ نویسده قرمز: جزوه هنوز آماده نشده است.

رنگ نویسنده سبز: جزوه آماده شده است و می توانید دانلود کنید.

رنگ نویسنده آبی: مشکلی در برگزاری کلاس و یا جزوه نویسی پیش آمده است و یا نویسنده کناره گیری کرده است.

جزواتی که روی متن آن ها خط کشید می شود نوشته نخواهد شد. که می تواند علل مختلفی داشته باشد.

در این صفحه همچنین لینک دانلود اسلاید اساتید و لینک Voice اساتید در صورتی که در اختیار مسئول کمیته علمی قرار بگیرند قرار داده خواهند شد.

نویسندگان محترم از لینک روبرو قوانین نگارش جزوات را مطالعه فرمایید ==>
لینک قوانین نگارش جزوات** کورس روماتو **


لینک دریافت قالب خام جزوات کورس روماتوسمیولوژی

جلسه 1 | دکتر میرفیضی | سمیولوژی | نویسندگان: سیمین صمیمی و پارسا همتی | دانلود

فیزیوپاتولوژی


هفته اول

جلسه 1 | دکتر صاحباری | کلیات و تقسیم بندی | نویسنده : بهزاد صنوبری | دانلود
جلسه 2 | دکتر رضایی | آرتریت روماتوئید | نویسنده: محمود قوی | دانلود
جلسه 3 | دکتر میرفیضی | لوپوس و سندرم آنتی فسفولیپید | نویسنده: یاسمن نیکوئیان | دانلود
جلسه 4 | دکتر میرفیضی | اسکلرودرمی | نویسنده: ریحانه رحمانی و یاسمن نواری | دانلود

هفته دوم

جلسه 5 | دکتر جوکار | واسکولیت ها | نویسندگان: هانیه زمانی و زهرا آبروشن و زهرا بهنام | دانلود
جلسه 6 | دکتر هاتف | میوزیت ها و سندرم شوگرن | نویسندگان: آرزو محتشم و زهرا امیریان | دانلود
جلسه 7 | دکتر جوکار | واسکولیت ها | نویسندگان: کیمیا فاضلی و ریحانه زاهدی | دانلود
جلسه 8 | دکتر صاحباری | بیماری های سرونگاتیو | نویسنده: آرزو کمیزی و مهربان داوودف | دانلود
جلسه 9 | دکتر صاحباری | بیماری های سرونگاتیو 2 | نویسنده: نگار مقدس | دانلود
جلسه 10 | سه شنبه ساعت 8 | نویسنده: محمدرضا کشاورز | به علت انصراف نویسنده نوشته نخواهد شد
جلسه 10 | دکتر شریعتی | استئوپروز | نویسنده: خانم توانا راد | دانلود
جلسه 11 | دکتر ثقفی | بیماری های متابولیک مفصل | نویسندگان: الهام ذهبی و اعظم قزی | دانلود

هفته سوم

جلسه 12 | دکتر سعادتی | تب روماتیسمی | نویسنده: رضا درخشان | دانلود
جلسه 13 | دکتر رضایی یزدی | استئوآرتریت | نویسنده: مریم مودب | دانلود
جلسه 14 | دکتر هاتف | آرتریت سپتیک | نویسنده: افشین نوفرستی | دانلود (نسخه ویرایش شده و جدید)
جلسه 15 | دکتر شریعتی | استئومالاسی و ریکتز | نویسندگان: امیر بنی اسد و فرزین افخمی | دانلود
جلسه 16 | دکتر رضایی یزدی| روش های تشخیصی | نویسنده: راضیه صحابی | دانلود

پاتولوژی

هفته ی اول

جلسه 1 | دکتر فرزاد نیا | بیماری های استخوان | نویسندگان: امیرحسین عطارباشی و ناصر مقدم | دانلود
جلسه 2 | دکتر فرزاد نیا | تومورهای غضروف | نویسنده:‌ محمدرضا اشتر | دانلود
جلسه 3 | دکتر فرزادنیا | بیماری های مفصلی | نویسنده: مهدیه عارفی | دانلود

هفته ی دوم

جلسه 4 | دکتر شریفی | سیستم ژنیتال و بیماری های ولووواژن | دانلود
جلسه 5 | دکتر شریفی | دستگاه تناسلی زنان | نویسنده: یحیی ساجدی فر | دانلود
جلسه 6 | دکتر شریفی | پاتولوژی زنان | نویسنده: اردشیر معطوفی و ناصر مقدم | دانلود

فارماکولوژی

هفته ی اول

جلسه 1 | دکتر دولتی | NSAID | نویسندگان: مهسا پورغلام و آرزو کمیزی | دانلود
جلسه 2 | دکتر دولتی | ایمونوفارماکولوژی | نویسنده: فاطمه حقیقی | دانلود

هفته ی دوم

جلسه 3 | دکتر دولتی | هیستامین و آنتی هیستامین و ... | نویسنده: نسترن دانشگر | دانلود
جلسه 4 | دکتر شفیعی | تغییرات پاسخ به دارو و تجویز منطقی دارو| نویسنده: پانته آ فتاحی | دانلود
جلسه 5 | دکتر شفیعی | شیردهی پیری تداخلات دارو | نویسنده: امیر نیک | دانلود
 

هفته ی سوم

جلسه 6 | دکتر شفیعی | شنبه ساعت 12 | نویسنده: هدایت هاشمی | دانلود
جلسه 7 | دکتر رخشنده | گیاهان دارویی | نویسنده: فاطمه طیموری | دانلود
جلسه  8 | دکتر رخشنده | گیاهان دارویی 2 | نویسنده: سیاوش فرهنگ فر | دانلود
 

** کورس خون **
 

ساعات تدریس = 30 ساعت فیزیوپاتولوژی + 4 ساعت سمیولوژی + 14 ساعت پاتولوژی + 10 ساعت فارماکولوژی

فایل قالب خام کورس خون را می توانید از لینک روبرو دانلود نمایید ==> لینک دانلود فایل قالب خام

دقت نمایید پس از دانلود فایل قالب خام اطلاعات سربرگ آن را طبق لینک روبرو تصحیح نمایید ==> لینک عکس

 
 
 
سمیولوژی خون:
 
 
هفته اول»
 
جلسه 1 | یک شنبه  5-8 ساعت 8 | دکتر کوشیار | مبحث بیماری های خون | نویسنده: علی رستم نژاد
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
هفته سوم»
 
جلسه 2 | شنبه 18-8 ساعت 12 | دکتر .... | مبحث ... | نویسنده: بهاره نوری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
 
 
فیزیوپاتولوژی خون:
 
 
هفته اول»
 
 
جلسه 1 | دوشنبه 6-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: زهرا جعفری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 2 | سه شنبه 7-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: آرش صابریان و ناصر مقدم
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 3 | چهارشنبه 8-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: فرناز احمدپور
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
 
هفته دوم»
 
 
 
جلسه 4 و 5 | شنبه 11-8 ساعت 8 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: آرزو محتشم و ناصر مقدم
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
جلسه 6 | شنبه 11-8 ساعت 12 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: تارا فلاح
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 7 | یک شنبه 12-8 ساعت 8 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: فاطمه طیموری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 8 | یک شنبه 12-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: زینب هاشمی و فاطمه خجسته
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 9 | دوشنبه 13-8 ساعت 8 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: نگار مقدس
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 10 | دوشنبه 13-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: رویا عامل
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 11 | سه شنبه 14-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: مریم شکری و محمدسبحان شیخ عندلیبی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
هفته سوم»
 
 
جلسه 12 | شنبه 18-8 ساعت 8 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: مهتاب شهنازی نیا و داود آفریده
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 13 | شنبه 18-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسنده: شیرین غیاثی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 14 | یک شنبه 19-8 ساعت 8 | دکتر ... | مبحث ... | نویسندگان: ریحانه رحمانی و یاسمن نواری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 15 | یک شنبه 19-8 ساعت 10 | دکتر ... | مبحث ... | نویسندگان: امیر نیک
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
پاتولوژی خون:
 
هفته اول»
 
جلسه 1 | یک شنبه 5-8 ساعت 10 | دکتر طیبی | گلبول سفید | نویسنده: حمیدرضا سهرابی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 2 | یک شنبه 5-8 ساعت 12 | دکتر طیبی | پوست | نویسنده: آتنا علی آبادی و علی رستم نژاد
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 3 | دوشنبه 6-8 ساعت 8 | دکتر طیبی | گلبول سفید و طحال | نویسنده: احمدرضا ظریفیان و ناصر مقدم
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 4 | دوشنبه 6-8 ساعت 12 | دکتر طیبی | پوست | نویسنده: آتنا علی آبادی و فاطمه زارع
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 5 | سه شنبه 7-8 ساعت 8 | دکتر زابلی نژاد | گانگلیون های لنفاوی | نویسنده: حوریه سلیمانی
(دانلود جزوه |دانلود اسلاید)
 
جلسه 6 | چهارشنبه 8-8 ساعت 8 | دکتر زابلی نژاد | گلبول قرمز و مغز استخوان | نویسنده: فرزانه اکبری
(دانلود جزوه |دانلود اسلاید)
 
 
هفته سوم»
 
جلسه 7 | دوشنبه 13-8 ساعت 12 | دکتر زابلی نژاد | تیموس و گانگلیون لنفاوی | نویسنده: فاطمه قالیبافان و هانیه زمانی
(دانلود جزوه |دانلود اسلاید)
 
 
 
 
فارماکولوژی خون:
 
 
هفته اول»
 
جلسه 1 | سه شنبه 7-8 ساعت 12 | دکتر صادق نیا | مبحث اشکال دارویی | نویسنده: محمدرضا امامی
(دانلود جزوه |دانلود اسلاید)
 
 
هفته دوم »
 
 
جلسه 2 | یک شنبه 12-8 ساعت 12 | دکتر موسوی | شیمی درمانی سرطان | نویسنده: سارا سعیدی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
جلسه 3 | سه شنبه 14-8 ساعت 8 | دکتر صادق نیا | ویتامین ها، املاح و داروهای ضد کم خونی | نویسنده: سپیده موسویان
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
جلسه 4 | چهارشنبه 15-8 ساعت 8 | دکتر موسوی | شیمی درمانی سرطان | نویسنده: منیره مفتوح و بهاره مهدیانفر
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
هفته سوم»
 
 
جلسه 5 | سه شنبه 21-8 ساعت 8 | دکتر ... | ... | نویسنده: پوریا پاسدار
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید)
 
 
 
 

** کورس غدد **


ساعات تدریس = 36 ساعت فیزیوپاتولوژی + 10 ساعت سمیولوژی + 12 ساعت پاتولوژی + 10 ساعت فارماکولوژی

دقت نمایید پس از دانلود فایل قالب خام اطلاعات سربرگ آن را طبق لینک روبرو تصحیح نمایید ==> لینک عکس

 


فیزیوپاتولوژی غدد:


هفته اول (هیپوفیز و قشر آدرنال):

جلسه 1 | شنبه 30-6 ساعت 11 | دکتر افخمی زاده | مبحث نامشخص |
نویسندگان: لادن دانش
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 2 | یک شنبه 31-6 ساعت 8 | دکتر افحمی زاده | مبحث نامشخص | نویسنده: حوریه سلیمانی و فاطمه طیموری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 3 | دو شنبه 1-7 ساعت 10 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث نامشخص | نویسندگان: الهام ذهبی و اعظم قزی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 4 | سه شنبه 2-7 ساعت 8 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث نامشخص | نویسنده: امید خسروی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 5 | سه شنبه 2-7 ساعت 10 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث نامشخص |
نویسندگان: رامین فخر آل علی و افشین نوفرستی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته دوم (تیروئید و پاراتیروئید):

جلسه 6 | یک شنبه 7-7 ساعت 8 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث نامشخص
| نویسندگان: الهام ذهبی و اعظم قزی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 7 | یک شنبه 7-7 ساعت 10 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث نامشخص | نویسنده: ناصر مقدم

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 8 | دوشنبه 8-7 ساعت 8 | دکتر بنکداران | مبحث نامشخص | نویسنده: سپیده موسویان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 9 | دوشنبه 8-7 ساعت 10 | دکتر بنکداران | مبحث نامشخص | نویسنده: بهاره مهدیانفر

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 10 | سه شنبه 9-7 ساعت 8 | دکتر بنکداران | مبحث نامشخص
| نویسندگان: الهام ذهبی و اعظم قزی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته سوم (گنادها):

جلسه 11 | شنبه 13-7 ساعت 11 | دکتر افخمی زاده | مبحث چاقی | نویسنده: سپیده موسویان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 12 | یک شنبه 14-7 ساعت 10 | دکتر تقوی | مبحث گناد مرد | نویسنده: نگار مقدس

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 13 | دوشنبه 15-7 ساعت 10 | دکتر بنکداران | مبحث گناد زن | نویسنده: زهرا امیریان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 14 | سه شنبه 16-7 ساعت 8 | دکتر افخمی زاده | مبحث دیس لیپیدمی | نویسنده: آرش صابریان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته چهارم (پانکراس آندوکرین):

جلسه 15 | شنبه 20-7 ساعت 10 | دکتر لایق | مبحث دیابت (1) | نویسنده: بهزاد صنوبری

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 16 و 17| یک شنبه 21-7 ساعت 8 | دکتر لایق | مبحث دیابت (2) | نویسنده: راضیه صحابی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


جلسه 18 | یک شنبه 21-7 ساعت 12 | دکتر لایق | مبحث هایپو گلیسمی | نویسنده: هدایت هاشمی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)سمیولوژی غدد (ضریب: 36 % کل)


هفته اول:

جلسه 1 | شنبه 30-6 ساعت 9 | دکتر افخمی زاده | مبحث هیپوفیز | نویسندگان: لادن دانش

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 2 | دوشنبه 1-7 ساعت 8 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث قشر آدرنال | نویسنده: نازنین حسنی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 3 | چهارشنبه 3-7 ساعت 10 | دکتر مجیدی | مبحث گوش و حلق | نویسنده: محمود قوی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 4 | چهارشنبه 3-7  سه شنبه 2-7 ساعت 12 | دکتر شعیبی | مبحث چشم | نویسنده: یاسمن نیکوئیان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


* توجه: جلسه 3 و 4 سمیولوژی مباحثی کاملا خارج از غدد می باشند که به علل خاص اجبارا در این کورس درس داده می شوند.


هفته دوم:

جلسه 5 | شنبه 6-7 ساعت 9 | دکتر مظلوم خراسانی | مبحث پاراتیروئید | نویسنده: شیرین غیاثی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 6 | یک شنبه 7-7 ساعت 12 | دکتر بنکداران | مبحث تیروئید | نویسنده: غزاله نوری

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته سوم:

جلسه 7 | شنبه 13-7 ساعت 8 | دکتر بنکداران | مبحث گناد | نویسنده: رویا عامل
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته چهارم:

جلسه 8 | شنبه 20-7 ساعت 8 | دکتر لایق | مبحث دیابت | نویسنده: ریحانه زاهدی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)پاتولوژی غدد (ضریب: 27 % کل)


هفته اول:

جلسه 1 | شنبه 30-6 ساعت 10 | دکتر جعفریان | مبحث هیپوفیز | نویسندگان:  تارا فلاح و زینب فرهودی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید |
دانلود Voice)

جلسه 2 | دوشنبه 1-7 ساعت 9 | دکتر جعفریان | مبحث تیروئید (1) | نویسنده: فرناز احمدپور

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته دوم:

جلسه 3 | شنبه 6-7 ساعت 8 | دکتر جعفریان | مبحث تیروئید (2) | نویسنده: مهسا پورغلام

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 4 | شنبه 6-7 ساعت 10 | دکتر جعفریان | مبحث پاراتیروئید| نویسنده: مهسا پورغلام

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 5 | شنبه 6-7 ساعت 11 | دکتر جعفریان | مبحث غده ی آدرنال | نویسنده: مهسا پورغلام
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

* از آن حهت که این سه کلاس پاتولوژی در این هفته با یک استاد و پشت سر هم بوده Voice استاد به صورت یک فایل و یک لینک می باشد که هر سه جلسه را شامل می شود.

هفته سوم:

جلسه 6 | شنبه 13-7 ساعت 9 | دکتر کلانتری | مبحث ژنیتال مرد (1) | نویسنده: محمدرضا امامی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 7 | یک شنبه 14-7 ساعت 8 | دکتر کلانتری | مبحث ژنیتال مرد (2) | نویسنده: احمدرضا ظریفیان

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 8 | یک شنبه 14-7 ساعت 9 | دکتر شریفی | مبحث پستان (1) | نویسنده: حمیدرضا سهرابی
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)

جلسه 9 | دوشنبه 15-7 ساعت 8 | دکتر شریفی | مبحث پستان (2) | نویسنده: حمیدرضا سهرابی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته چهارم:

جلسه 10 | شنبه 20-7 ساعت 9 | دکتر محمدیان | مبحث پانکراس آندوکرین | نویسندگان: زینب هاشمی و فاطمه خجسته

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)فارماکولوژی غدد (ضریب: 20 % کل)


هفته اول:

جلسه 1 | یک شنبه 31-6 ساعت 11 | دکتر شفیعی | مبحث هورمونهای هیپوتالاموس، هیپوفیز، داروهای اکسیتوسیک و توکولیتیک | نویسنده: فاطمه زارع

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید دانلود Voice)

جلسه 2 | چهارشنبه 3-7 ساعت 8 | دکتر شفیعی | مبحث داروهای ضد التهاب استروئیدی و فارماکولوژی آندروژنها | نویسنده: محمدرضا امامی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید  | دانلود Voice)


هفته دوم:

جلسه 3 | سه شنبه 9-7 ساعت 10 | دکتر شفیعی | مبحث هورمون های تیروئید و داروهای موثر بر هموستاز کلسیم | نویسنده: خانم بهاره نوری
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته سوم:

جلسه 4 | سه شنبه 16-7 ساعت 10 | دکتر شفیعی | مبحث هورمون های جنسی و داروهای موثر بر بارداری | نویسنده: زینب فرهودی

(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)


هفته چهارم:

جلسه 5 | دوشنبه 22-7 ساعت 8 | دکتر شفیعی | مبحث انسولین و داروهای ضد دیابت | نویسنده: محمدرضا اشتر
(دانلود جزوه | دانلود اسلاید | دانلود Voice)
 

------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی جزوات فیزیوپاتولوژی 1 به قصد کاهش حجم از این صفحه برداشته شده و به لینک زیر منتقل شده اند :

صفحه بایگانی دانلود جزوات فیزیوپاتولوژی 1